Tuấn Cao Quốc
- Gần 7 năm kinh nghiệm làm việc với công nghệ ASP.Net. - Gần 2 năm kinh nghiệm làm việc với javascript framework AngularJS - Skill: + HTML5, CSS3, Javascript, Jquery + ASP.Net + ASP.Net Core + OOP & Design Pattern + Entity Framework + Entity Framework Core - Additional Skill: + Auto Mapper + Owin, OAuth2 + MS SQL Server, MongoDb + Typescript + Docker + Microservices + Some services of Azure Follow me on: https://github.com/quoctuancqt

  • 0933580338

  • quoctuan.cqt@gmail.com

  • Chung cư Prosper Plaze, 22/14 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM

  • https://tuancao.c-sharp.vn/