HEROKU

huynhminhnhut97@gmail.com | 422 day | 393


Hi xin chào mọi người, hiện tại em không có account azure để deploy project ASP NET CORE API của em, nên em thấy có người khuyên sử dụng Heroku, nhưng em tìm kiếm tài liệu để hướng dẫn làm theo thì khá là ít, không biết mọi người có tài liệu nào có thể hỗ trợ em được không ạ?


1 Answers


Chào bạn,

Bạn có thể tham khảo thử link bên dưới, có hướng dẫn step by step cho bạn.

Hosting ASP.NET Core on Heroku


Top Question

Bi lỗi Invalid Column Name khi sử dụng LinQ (.Net)

1135 day
Bảo Dương
Views 1338
Answers 2

.NET CORE API JWT (.Net Core)

428 day
huynhminhnhut97@gmail.com
Views 939
Answers 2

Làm thế nào để lấy information từ token (.Net Core)

525 day
ngovu.dl@gmail.com
Views 851
Answers 1

Top Articles

Bất Đầu Với WebApi Và Dot Net Core (.Net Core)

1276 day
Butter Ngo
Views 8931
Comments 0

Dot Net Core Bearer Token With (JWT) (.Net Core)

1208 day
Butter Ngo
Views 5557
Comments 0

Repository Và Unit Of Work (Entity Framework)

1195 day
ndtung449@gmail.com
Views 5040
Comments 0

Bắt Đầu Với Dot NET Core (.Net Core)

1287 day
Butter Ngo
Views 4424
Comments 0