Mình muốn hỏi về DI trong UoW

dinhtiendat.developer@gmail.com | 74 day | 98


Mình mới đọc được bài viết https://www.c-sharp.vn/entity-framework/repository-va-unit-of-work-c36aeb của bạn và thấy rất hay.
Mình có 1 câu hỏi là : Tại sao bạn không AddScope cho những Repo trong services và inject chúng vào trong UoW?


0 Answers

Top Question

Bi lỗi Invalid Column Name khi sử dụng LinQ (.Net)

1135 day
Bảo Dương
Views 1337
Answers 2

.NET CORE API JWT (.Net Core)

428 day
huynhminhnhut97@gmail.com
Views 939
Answers 2

Làm thế nào để lấy information từ token (.Net Core)

525 day
ngovu.dl@gmail.com
Views 850
Answers 1

Top Articles

Bất Đầu Với WebApi Và Dot Net Core (.Net Core)

1276 day
Butter Ngo
Views 8930
Comments 0

Dot Net Core Bearer Token With (JWT) (.Net Core)

1208 day
Butter Ngo
Views 5557
Comments 0

Repository Và Unit Of Work (Entity Framework)

1195 day
ndtung449@gmail.com
Views 5038
Comments 0

Bắt Đầu Với Dot NET Core (.Net Core)

1287 day
Butter Ngo
Views 4424
Comments 0